Ny gyldighetsperiode for årskoret

Årskortet har fått ny gyldighetsperiode. Årskortet gjelder nå fra og med 15. august til og med 14. august påfølgende år. 

Lørdag 10/10/20 Administrator