Uendrede priser for parkering

Gjeldende priser for sesongen 15.08.20 – 14.08.21:

Dagparkering: kr 70,- pr dag
Årskort: kr 700,-
Elektronisk brikke til Årskort, engangsbeløp kr 250,- (gjelder nye kunder)

Lørdag 10/10/20 Administrator