Klage

Her finner du våre regler for klage.

Klagefrist
Du må klage inne tre uker etter at du fikk bota (ileggelsen). Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.


Bilførerens plikter
Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (veitrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften). Bilføreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet.

OBS: Vær oppmerksom på at betalingsfristen ikke endres selv om det klages.

Fem gode råd til deg som vil klage:

·         Husk klagefristen på 3 uke.

·         Klagen må fremsettes skriftlig.

·         Husk navn, adresse og ileggelsesnummer.

·         Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon.

·         Husk å betale ileggelsen innen 3 uker, selv om du klager.

Klager som kan føre fram:

·         Hvis vilkårene for å ilegge gebyr ikke er til stede.

·         Det ble foretatt av- eller pålessing, av- eller påstigning.

·         Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet.

·         Det var teknisk feil på automat/betalingskasser.

·         Motorhavari.

Klager som ikke fører fram:

·         Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert.

·         Bilfører var uoppmerksom.

·         Det var ingen andre steder å parkere.

·         Stansen varte i kun kort tid.

·         Bilfører måtte veksle penger.

·         Kjøretøyet stod ikke i veien for noen.

·         Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale.

Handlekurv