Lover og forskrifter

Under finnes lover og regler som gjelder for stans/parkering av kjøretøy. Disse er du som bilfører forpliktet til å ha kunnskap om.

Disse lover/forskrifter gjelder blant annet for stans og parkering av kjøretøy:

Avgiftsparkeringen er regulert av skilt, som opplyser om parkering er tillatt og for hvilke tidsrom det kreves avgift. Sjekk derfor skiltene på stedet.

Handlekurv